6 Pridruži nam se!

  • Sama Formacija Družbe je međunarodna. Nakon upoznavanja kandidata i Družbe dolazi prvi ciklus (filozofija). Prvi ciklus će biti u jednoj od naših bogoslovija u Europi (Poljska, Francuska, Portugal…)
  • Nakon toga dolazi praksa (progam pastoralnog iskustva). Vrijeme prakse u formaciji će biti ili u Europi ili u drugom kontinentu koji traje dvije godine.
  • Novicijat će biti na istom jezičnom području kao i prvi ciklus.
  • Drugi ciklus (teologija), bit će u jednoj od nekoliko naših bogoslovija u Europi.
  • Kandidati koji žele biti braća, nakon pripravničkog staža, bit će poslani u Lille (Francuska) da nauče francuski, živeći u bogoslovnoj zajednici. Nakon toga će obaviti praksu prije nego započnu novicijat ili period profesionalne obuke.